De Eerste Indruk Check

Een goede eerste indruk geven is doorlopend van belang. De aantrekkelijkheid wordt daarmee groter. De klanten, gasten en bezoekers daarmee tevredener. En dat leidt tot een beter imago of meer omzet en winst.

De Eerste Indruk Check is een geheel nieuw concept om de eerste indruk te meten. Voor een totaalbeeld worden 7 facetten onderzocht: de plek, locatie, website, mail, telefoon, mond tot mond en promotie. Ook een afzonderlijke check of een combinatie van enkele checks geeft al een goed beeld van de eerste indruk die gasten, klanten en bezoekers ervaren. Is er een Eerste Indruk Check bij u verricht: klik dan hier om uw rapport op te vragen.

De Eerste Indruk Check meet universeel en zo objectief mogelijk. Een goede vergelijking met anderen is daardoor ook mogelijk: op dezelfde locatie (winkelcentrum, stadshart), binnen dezelfde categorie van diensten of bedrijven (bijv. alle kledingwinkels) of zelfs tussen categorieën (benchmark).

De Eerste Indruk Check is geen mystery shop, call of view; geen subjectief onderzoek zonder commitment. Waardevolle onderzoeksresultaten kunnen alleen worden verkregen door een gedegen observatie en een waarheidsgetrouwe vastlegging daarvan. En daar begint en eindigt alle marktonderzoek en klantonderzoek natuurlijk.

De Eerste Indruk Check is voor zowel een grotere winkelketen als voor de individuele ondernemer interessant. De afzonderlijke checks zijn universeel voor alle bedrijven en organisaties, voor alle diensten en producten. 

De Eerste Indruk Check. Zeker weten!